Om festivaler i Sverige som har gått i konkurs

Festival konkursMusikintresset är väldigt stort i många länder och är nog inte ett utdöende intresse. Det har därför satts upp olika festivaler runtom i Sverige och vissa städer lever på inkomsterna från festivalerna som hålls i denna stad. Tyvärr är det många festivaler som lags ner under åren och denna artikel kommer att handla om just det: orsaker till varför musikfestivalerna lags ner och vad som blir konsekvenserna. Själva finanserna kommer också att komma på tal eftersom det ligger en ekonomisk fråga i botten.

Konkurrensen och utgifterna

Dessa är egentligen de största orsakerna till varför många festivaler läggs ner. Det har funnits väldigt många olika festivaler i Sverige som kommer tillbaka årligen, men festivalerna får mer och mer utgifter trots stora artister som lockar publik. Det säger sig självt, stora artister kostar mycket pengar. Klotter och nedskräpning är också ett problem på festivalområdena. Stora saneringsutgifter tillkommer och det kan vara svårt att hålla budgeten. Till slut blir festivalerna tvungna att höja biljettpriserna och det kom till en punkt då publiken började bli mindre. Ungdomarna hade inte längre råd.

 

Detta gjorde att festivalerna började tänka om. Förmodligen gjorde de det alldeles för sent och många festivaler har ställt in evenemang i sista sekunden eller lagt ner helt på grund av den krossade budgeten. Många biljettköpare blev av med sina pengar då festivalerna valde att inte återbetala köpta biljetter. Detta medförde också att förtroendet för festivaler, av denna typen, minskade.

Konkurrensen är också stor. Många festivaler som arrangeras gör att publiken inte har råd att gå på alla festivaler. Publiken väljer då oftast de festivaler med störst artister och det största utbudet av artister. De festivaler som halkar efter på detta hamnar då i den onda cirkeln av dominoeffekter som nämnts ovan.

Finanserna

Som tidigare nämnt så har många festivaler haft problem med ekonomin. Den ansvarige för festivalen har ibland gått in och försökt rädda ekonomin med hjälp av investeringar med egna medel men förlorat många miljoner på detta. Det som är mest troligt, i detta fallet, är att de inte kommer att kunna betala artisterna, de andra utgifterna och betala hyran för området som festivalen skall hållas på. För att artisterna och hyresvärdarna ska få sina pengar, kommer de troligen sälja vidare fakturorna till ett finansbolag som går med på ett fakturaköp, så kallat factoring. De får då betalt av finansbolaget direkt och ansvaret för indrivningen ligger nu på finansbolaget, som tar en extra avgift för fakturaköpen, som kommer att tilläggas på fakturan som festivalerna får betala.

 

Källor:

http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/ny-festival-i-konkurs/