Att driva företag som knalle

Knallare på festival

Marknader och festivaler är väldigt populära i landet och många försäljare, knallar, väljer att återkomma varje år för att sälja sina produkter. Men nya lagar och regler har ställt till det för många knallar och det gör att många av dem väljer att sluta med sin försäljning i de olika städerna. I denna artikel kommer orsaken att försöka förklaras lite närmare och exempel kommer att ges.

Vad är en knalle?

Förr i tiden fanns det människor som gick från by till by för att sälja förnödenheter såsom mjöl och produkter som de tillverkat själva. De återkom år efter år, samma tid och på samma plats, de “knallade runt”. Detta ledde senare till att de blev kallade för knallar.
Om du säljer produkter och varor i samma stad och på samma plats är du alltså inte en knalle.

En ny lag, om krav på att alla knallar som omsätter mer än 170 000 kr om året ska ha en kassaapparat, har ställt till det för många knallar. Denna lag trädde i kraft den 1 januari 2014 och detta ska hjälpa skatteverket att få en bättre överblick på knallarnas omsättning och att fusk inom redovisning inte ska kunna ske.

Vad leder detta till?

Nedan följer ett exempel och en teori om vad som kommer att hända nu efter att lagen om kassaapparat har trätt i kraft.

Knallar måste betala marknadsföreståndarna en viss summa för att få tillåtelse att sätta upp sina marknadsstånd och starta försäljningen. Detta kan ske via fakturabetalning. Kravet på kassaapparat kräver nu att knallarna blir försedda med el och det kan komma att ställa till det då avgifterna för marknadsstånden måste höjas. Om knallarna har en låg inkomst på sin försäljning kan detta innebära att de inte kommer att ha råd att betala sina fakturor för sina platser på marknaderna.

Marknadsföreståndarna kommer att få problem med att knallarna inte kan betala. Men det finns alternativ för att kunna driva in sina pengar. De kan sälja fakturor till finansbolag som, i sin tur, tar över indrivningen av pengarna.
Många knallar har därför valt att lägga ner sin försäljning då detta kommer leda till långsam konkurs.

Resultatet av detta, kan komma att leda till att det blir färre knallar på marknaderna. Marknadsföreståndarna kommer få lägre inkomster och färre marknader kommer att kunna anordnas. Det hela blir en dominoeffekt. Möjligheterna för knallar blir allt mindre och man skulle kunna säga att “det var bättre förr”.

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Knalle